Rekvizīti

AS “Moda Kapitāls” 

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003345861
PVN vienotais reģistrācijas numurs: LV40003345861

Juridiskā adrese:
Ganību dambis 40a-34,
Rīga LV-1005

Tālrunis: 22 003 366, fakss: 673 445 07
e-pasts: info@lombardsmoda.lv

Banka: AS „Citadele banka”

Konts (multivalūtas): LV95PARX0013057740001

 

Licences Nr.: 2016/033