Pieteikums aizdevumam

Ziņas par pieteikuma iesniedzēju
 
Aizdevums
Informācija par nekustamo īpašumu
Queue
0 Files Uploaded
Jūs varat augšupielādēt un nosūtīt līdz 6 foto attēliem. Viena foto attēla izmērs nedrīkst pārsniegt 2 Mb. Failiem jābūt JPG, GIF vai PNG formātos.
Iesniedzot šo Pieteikumu, apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas, apņemos nekavējoties informēt par jebkādām izmaiņām tajās, elektroniski nosūtot informāciju uz info@draudzigsaizdevums.lv un uzņemos pilnu atbildību par zaudējumiem, kuri var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ vai neinformēšanas par izmaiņām tajās dēļ.

Piekrītu, ka manis iesniegtie dati tiek pārbaudīti un izmantoti, lai noformētu aizdevuma līgumu un uzraudzītu aizdevuma līgumā paredzēto maksājumu veikšanu.

Piekrītu kļūt par datu bāzes subjektu un, ka manis sniegtie dati tiek apstrādāti un iekļauti datu bāzē, kuras pārzinis ir AS „Moda Kapitāls”, adrese: Ganību Dambis 40a-34, Rīga. Datu bāzē iekļautie dati tiks izmantoti statistikai, informācijas nosūtīšanai, aizdevumu noformēšanai, paziņojumu nosūtīšanai.

Piekrītu, ka AS "Moda Kapitāls" ir tiesības nepaskaidrot iemeslus, atsakot aizdevuma piešķiršanu.