Izsniegšanas kārtība

Kā tiek izsniegts kredīts? Kādi dokumenti jums jāsagatavo iesniegšanai? Ar kādiem papildus izdevumiem jārēķinās? Cik ilgs laiks nepieciešams kredīta saņemšanai?

1. Lai saņemtu aizdevumu, jums aizdevuma izsniedzējam jāiesniedz šādus dokumentus: 

  • personu apliecinošu dokumentu (pasi, autovadītāja apliecību),
  • zemesgrāmatu apliecību,
  • citus dokumentus: zemes robežu plānu, inventarizācijas lietu, meža apsaimniekošanas plānu, izziņu par zemes izmantošanas mērķiem, būvprojektu, būvatļauju.

2. Jums ir jābūt savam ieskatam par nepieciešamā aizdevuma apjomu.

3. Pēc pieteikuma saņemšanas aizdevuma izsniedzēja darbinieks veic jūsu nekustamā īpašuma apskati, nofotografē to un nosūta fotogrāfijas kopā ar citu nepieciešamo informāciju aizdevuma izsniedzēja atbildīgajiem speciālistiem izvērtēšanai.

4. Pēc nekustamā īpašuma apsekošanas un izvērtēšanas jums tiek izteikts piedāvājums par aizdevuma summu un procentu likmi vai arī aizdevums tiek atteikts.

5. Aizdevums var tikt atteikts šādos gadījumos:

  • Ja ķīla ir neatbilstošā tehniskajā un/vai vizuālajā stāvoklī,
  • Ja aizņēmēja sniegtā informācija par ķīlu neatbilst pārbaudē un/vai apsekošanā iegūtajai informācijai,
  • Ja aizņēmēja maksātspēja ir apšaubāma,
  • Ja aizņēmējam ir slikta kredītvēsture pēc iepriekš saņemtajiem aizdevumiem, kā arī citos uzņēmumos, kas nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu.

 

6. Kad puses ir vienojušās par aizdevuma summu un noteikumiem, aizdevuma izsniedzēja darbinieks sastāda aizdevuma līgumu, hipotēkas līgumu un hipotēkas reģistrācijas pieteikumu.

7. Ar sagatavotajiem dokumentiem jūs dodaties pie zvērināta notāra, lai apliecinātu savu parakstu uz nostiprinājuma lūguma par hipotēkas (ķīlas) reģistrēšanu zemesgrāmatu nodaļā. Gadījumā, ja nekustamais īpašums ir iegādāts laulības laikā, nepieciešama otra laulātā piekrišana – tātad, pie zvērinātā notāra jāierodas abiem laulātajiem.

8. Izdevumus par zvērināta notāra pakalpojumiem un hipotēkas (ķīlas) reģistrēšanu puses apmaksā pēc savstarpējas vienošanās.

9. Aizdevuma izsniedzēja atbildīgā amatpersona kopā ar jums dodas uz zemesgrāmatu nodaļu un iesniedz dokumentus hipotēkas (ķīlas) reģistrēšanai.

10. Jūs saņemat aizdevumu.

Atkarībā no katra klienta gadījuma aizdevuma saņemšanai būs nepieciešamas 3 stundas līdz 3 darba dienas.
 

Filiāļu adreses un kontaktinformācija:
apskatiet šeit »